«Կանաչ» հմտություններ երիտասարդների համար» ծրագիրը՝ որպես հաջողված և բազմաարդյունք ծրագիր

11.12.2019

««Կանաչ» հմտություններ երիտասարդների համար» ծրագրի վերաբերյալ հրապարակվել է SGP Youth in Action գրքույկի մեջ, որտեղ ներկայացված են տարբեր երկրների հաջողված ծրագրերը կապված երիտասարդների ներգրավման և կայուն զարգացման հետ: