Առաջադրող՝ Ուսուցման կանաչ կենտրոն

Նունե Սարուխանյան


«Կանաչ արահետ» ՀԿ-ի նախագահ, Կայուն գյուղատնտեսության խորհրդատու, գ․գ․թ

Ուսուցման կանաչ կենտրոն

10/2021 – մինչ այժմ 

«Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության» անվանակարգում հաղթող

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է պահպանել Հարավային Կովկասի գյուղատնտեսական և բնական էկոհամակարգերը՝ բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավման, լրացուցիչ եկամտի ստացման հնարավորությունների մեծացման, գիտելիքների, տեղեկացվածության և կառավարման ունակությունների բարձրացման միջոցով: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել են թվով 15 էկո-ակումբներ Հայաստանի երեք մարզերում (Տավուշ, Արարատ, Լոռի)։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում շահառուները բարելավել են իրենց գիտելիքները և սոցիալ-տնտեսական պայմանները։ Պատրաստվել է բնապահպանության և կայուն գյուղատնտեսության վերաբերյալ 8 բուկլետ և 13 տեղեկատվական թերթիկ։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն/

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

«Կանաչ արահետ» ՀԿ

gtc@greenlane.am,

nune@greenlane.am

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ մարզեր, Երևան


Համագործակցություն՝ 

Հարմարվողականության հիմնադրամ, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Բնապահպանական ԾԻԳ ՊՀ, «Աութսորս» ՍՊԸ