«Կլիմայի փոփոխությունը և կանայք Հայաստանում» մրցանակաբաշխություն

Մրցանակաբաշխության նպատակն է ճանաչել կանանց ներդրումը և առաջնորդությունը կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը և հարմարվողականությանն ուղղված գործողություններում և լուծումներում։ Միջոցառումը կարևոր հարթակ կստեղծի լավագույն փորձի տարածման համար, կխթանի շահագրգիռ կողմերի համագործակցությունը՝ ուշադրություն հրավիրելով կանանց և տղամարդկանց վրա կլիմայի փոփոխության անհամաչափ ազդեցության ուղղությամբ։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Միավորված ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագրի հետ համատեղ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և ՀՀ կանանց հարցերով խորհրդի հետ համագործակցությամբ կազմակերպում է «Կլիմայի փոփոխությունը և կանայք Հայաստանում» խորագիրը կրող միջոցառում-մրցանակաբաշխություն։

Կանայք կազմում են աշխարհի բնակչության գրեթե կեսը, և, թեև նրանք հաճախ կլիմայի փոփոխության հետևանքով ենթարկվում են անհամաչափ ազդեցության, այնուամենայնիվ, նրանց ձայնը միշտ չէ, որ լսելի է, իսկ ներդրումը՝ մեծամասամբ տեսանելի չէ: Անհերքելի է, սակայն, այն փաստը, որ ոլորտում կանանց կողմից իրականացված գործողություններն արձանագրել և արձանագրում են հաջողություններ:


Հայաստանն աշխարհի 197 երկրների հետ միասին 1994 թվականին միացել է Կլիմայի Փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային՝ պարտավորվելով նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումներն ու իրականացնել միջոցառումներ՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքներին հարմարվելու ուղղությամբ: 30 տարի առաջ կլիմայի փոփոխության քաղաքականությունները և գործողությունները չէին առանձնացնում կանանց և տղամարդկանց կարիքներն ու հնարավորությունները, սակայն, տարիների ընթացքում իրականացված ուսումնասիրությունների և համապատասխան փորձի ձեռքբերման արդյունքում կարևորվեց կանանց դերակատարումը ոլորտում և, հետևաբար, կանանց առաջնորդության խրախուսման հարցը դարձավ օրակարգային թե՛ ազգային ռազմավարություններում, թե՛ միջազգային ծրագրերում: Դա, անշուշտ, նպաստեց, որպեսզի բնագավառի քաղաքականություններն ու գործողությունները դառնան ավելի արդյունավետ և ներառական՝ հասարակության բոլոր անդամների համար:

Հայաստանում կանայք ակտիվորեն զբաղվում են կայուն ապագա ստեղծելով, և նրանց ներդրումը պետք է ճանաչվի, խրախուսվի և պատշաճ կերպով ներկայացվի հանրությանը։


Անվանակարգեր

  • Կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված լուծումներ

  • Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումներ

  • Կլիմայական խնդիրների լուսաբանում

  • Կլիմայական կրթությունը բոլորի համար

  • Կլիմայական ֆինանսավորման և նորարարության լուծումներ

  • Երիտասարդները կլիմայական գործողություններում