«Կլիմայի փոփոխությունը և կանայք Հայաստանում 2024» մրցանակաբաշխություն

Մրցանակաբաշխության նպատակն է ճանաչել կանանց ներդրումը և առաջնորդությունը կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը և հարմարվողականությանն ուղղված գործողություններում և լուծումներում։ 

 

Ընտրության չափորոշիչներ 


Ներկայացվող բոլոր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն կլիմայի փոփոխության մեղմմանը և/կամ հարմարվողականությանը։