Գավառում կայացավ «Սեւանա լճի ավազանի հողածածկույթի եւ մարդածին ճնշման քարտեզագրում» խորագրով աշխատանքային հանդիպում

12.05.2022


2022թ. մայիսի 12-ին  «Կանայք կլիմայում և էներգետիկայում» ՀԿ-ի հետազոտական թիմը Գավառի մարզպետարանում ներկայացրեց «Սևանա լճի ավազանի հողածածկույթի և մարդածին ճնշման քարտեզագրում` Գավառ համայնքի օրինակով» հետազոտության նախնական արդյունքները։ Հետազոտական աշխատանքները իրականցվել են  Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) «Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» (EU4Sevan) ծրագրի շրջանակներում։ EU4Sevan ծրագրի թիմի ղեկավար Քրիստիան Հենշելը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ` Մարտին Պետրոսյանը հանդես եկան ողջույնի խոսքով՝ անդրադառնալով իրականացվող աշխատանքի առանցքային նշանակությանը մարզի համար։ Այս համատեքստում  EU4Sevan ծրագրի ՋՌՀԿ գծով խորհրդական Ալեքսանդր Առաքելյանը ներկայացրեց ծրագրի հիմնական բաղադրիչները և ակնկալվող արդյունքները։

Հետազոտական թիմն աշխատանքները սկսել էր դեռևս նախորդ տարվա հոկտեմբերին և մինչ այժմ իրականացրել հետևյալ գործողությունները՝ 

📝հավաքագրվել և վերլուծվել են Գավառի տարածաշրջանի հողերի ծածկույթի բնութագրերի վերաբերյալ առկա բոլոր տվյալները՝ ներառյալ խորհրդային ժամանակների ատլասների քարտեզները՝ ժամանակային փոփոխությունները վերլուծելու համար։ 

📊հավաքագրվել և վերլուծվել են մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վրա մարդածին ճնշումների վերաբերյալ առկա բոլոր տվյալները

🧩հավաքագրված ողջ տեղեկատվությունը փոխակերպվել է ԱՏՀ ձևաչափի, որից հետո մշակվել է հողածածկի և մարդածին ճնշման նախնական քարտեզ՝ հիմնված հավաքագրված տվյալների և արբանյակային պատկերների վրա մինչև 2 մ լուծաչափով, օգտագործելով “CORINE” հողածածկի դասակարգման համակարգը (այն հարմարեցնելով տեղական պայմաններին և հանձնարարության նպատակին, ըստ անհրաժեշտության) և չվերահսկվող դասակարգման ալգորիթմ

🕵️‍♀️իրականացվել է դաշտային ուսումնասիրություններ՝ չվերահսկվող դասակարգման միջոցով ստացված արդյունքների դաշտային ճշգրտման համար

Նախատեսվում է հողածածկի և մարդածին ճնշման վերջնական քարտեզը՝ ներառելով դաշտից ստացված տվյալները և վերահսկվող դասակարգման ալգորիթմը, մշակել 2022թ․ հունիսի ավարտին։

Հետազոտությունն այս անգամ իրականցվում է Գավառի տարածաշրջանում՝ փորձարարական սկզբունքով, որի արդյունքում մշակված մեթոդաբանությունը և աշխատանքային հոսքը  կօգտագործվի հետագայում այլ տարածքների հողածածկի և մարդածին ճնշման քարտեզի մշակման համար։

Հետազոտական թիմ