Առաջադրող՝ Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ

Անգին Արշակյան 


Արմավիրի տարածաշրջանի պետական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար

Կախասնկերի արտադրություն 

04/2022–06/2022

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել արտադրական պրակտիկ բազայ համայնքաբնակ ուսանողների համար։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կամավորական սկզբունքով քոլեջում մեկնարկել է կախասնկերի արտադրությունը։ Հիմնվել է ջերմատուն, թափոններից և առանց բյուջետային միջոցների ծախսման, սեփական նախաձեռնությամբ ուսանողների համար ապահովվել է պրակտիկ բազա։ Արտադրական պրակտիկ բազայի ստեղծումը հնարավորություն է ընձեռել ընդլայնել հաստատության հնարավորությունները և զարգացնել ուսանողների բիզնես գաղափարները, ցույց տալ, որ նույնիսկ կլիմայի անբարենպաստ պայմանները չեն կարող խոչընդոտել գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համար պայմաններ ստեղծելուն, եթե կիրառվեն գիտահեն լուծումներ։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ

armavir-75@mail.ru

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Արմավիրի մարզ


Ֆինանսավորում՝

Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ