Առաջադրող՝ ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ

Աննա Եղոյան


Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, միջին և փոքր վարկերի տրամադրման բաժնի գլխավոր մասնագետ, հասարակական և շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգի պատասխանատու

Կանաչ ֆինանսավորման համակարգում  


2017 - մինչ այժմ

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է բարձրաձնել էրերգաարդյունավետ և էրերգախնայող ներդրումների դերը հայաստանյան շուկայում: Կանաչ ֆինանսավորման համակարգումը իրենից ենթադրում է մի շարք գործառույթներ, սկսած կանաչ ֆինանսավորման համար նախատեսված ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման կազմակերպումից մինչև ֆինանսական և ոչ ֆինանսական գործիքների օգնությամբ կանաչ վարկավորումը հանրամատչելի դարձնելը: Գործողության շնորհիվ ներդրվել է ամբողջ վարկային պորտֆելի  սոցիակալան և շրջակա միջավայրի ռիսկերի դասակարգման համակարգ, որը մշակվել է հաշվի առնվելով միջազգային լավագույն փորձը: Վերջինս թույլ է տվել ունենալ համակարգված  պատկերացում ընդհանուր պորտֆելի մեջ կանաչ վարկավորման իմաստով ռիսկայնության մասին, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս նոր վարկային միջոցներ ներգրավելիս կատարել գնահատում և արդյունավետ պլանավորում:  Որակական արդյունքները գնահատելի են յուրաքանչյուր կանաչ ֆինանսավորում ստացված նախագծի համար առանձին: Արդյունքում Էներգաարդյունավետ կամ էրերգախնայող ներդրում իրականացնելիս յուրաքանչյուր նախագծի համար հնարավոր է չափել ներդրումից հետո խնայված էներգինան:

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ

anna.yeghoyan@aeb.am 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

Հայաստան