Արևիկ Մկրտչյան


Երևանի կենդանաբանական այգու տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար (ծրագրի ներկայացման ժամանակահատված)

Կանաչ լուծումների 

Երևանի կենդանաբանական 

այգում  

02/2022 - 25/03/2022

Ծրագրի նկարագրություն

Գործունեության նպատակն է նպաստել այլընտրանքային և կանաչ լուծումների ներդրմանն այգում՝ 7 կՎտ հզորությամբ արևային կայանի, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանի տեղադրմամբ։ Արդյունքում նախատեսվում է Երևանի կենդանաբանական այգու էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատում՝ շուրջ 500 հազար դրամի չափով։ Ծրագիրը կնպաստի շրջակա միջավայրի մարդածին ազդեցությունների նվազեցմանը ու կծառայի որպես մոդել՝ ներկայացնելու վերականգնվող էներգիայի օգտագործման սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական կարևորությունը համայնքային կազմակերպություններին։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

vickmkrtchyan@gmail.com  

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, ք․ Երևան


Համագործակցություն՝ 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ