Առաջադրող՝ ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն

Աստղինե Պասոյան


Հայաստանի 

ամերիկյան համալսարան (ՀԱՀ) 

Յակոբեան 

բնապահպանական

կենտրոնի դասախոս

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ առարկաների դասավանդում 


2015  - մինչ այժմ

Ծրագրի նկարագրություն

Համալսարանում պարտադիր սկզբունքով դասավանդվում է շրջակա միջավայրին առընչվող դասընթաց և ուսանողներից պահանջվում է պարտադիր կերպով անցնել առնվազն մեկ առարկա: Սա հնարավորություն է տալիս գործնական և տեսական գիտելիքի փոխանցում օրինակ բիզնեսի կառավարման, ճարտարագիտության, տնտեսագիտության, հաղորդակցության և այլ ոլորտի ուսանողների շրջանում, որոնք հետագայում իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ կդիտարկեն բնապահպանական և կայուն զարգացման, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարթությունը։ Դասընթացի շրջանակում իրականացվում է դասավանդում, դասավանդման պլանի պատրաստում, գործնական պարապմունքների անցկացում, ուսանողնական նախագծերի ղեկավարում, մենթորություն։ Դասավանդվում են մի շարք առարկաներ՝ մարդու և շրջակա միջավայրի միջհարաբերությունները, բիզնեսը և շրջակա միջավայրի կայունությունը, ջրային ռեսուրսների կառավարում, կանաչ շենքեր, էներգիայի գեներացման և օգտագործման համար որոշումներ կայացնելու գործիքներ, կլիմայի փոփոխության հիմնունքներ։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն

apasoyan@aua.am 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Երևան


Համագործակցություն՝ 

ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն