Առաջադրող՝ Երևանի քաղաքապետարան, ԵՀ Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք ծրագիր

Դիանա 

Հարությունյան

Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող,

ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակ Հայաստանում

Քաղաքային կանաչ լուսավորություն

01/2014 - 12/2018

Ծրագրի նկարագրություն

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի գլխավոր նպատակն է քաղաքային ներդրումային ծրագրերի և ազգային քաղաքականության իրականացման ճանապարհով Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով խնայել էներգիան և կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները, ինչպես նաև ցուցադրել նոր լուսադիոդային տեխնոլոգիաների առավելությունները: Ծրագիրը լուծում է էներգախնայողության բարձրացման, արտանետումների նվազեցման, ինչպես նաև լուսավորության որակի բարելավման խնդիրներ՝ համայնքային լուսավորության բնագավառում էներգախնայող նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ծրագրի գործողությունները ներառում են համայնքներում լայն տարածված, ոչ արդյունավետ բարձր ճնշման նատրիումային լամպերի փոխարինում ժամանակակից էներգախնայող լուսադիոդային լուսատուներով, շահառուների և բնակչության իրազեկման աշխատանքներ, համայնքային մասնագետների կարողությունների ամրապնդում: Երևան քաղաքում իրականացված ծրագրերի շրջանակներում ստեղծված էներգաարդյունավետության շրջանառու ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է, որի միջոցներն օգտագործվում են լուսավորության համակարգի արդյունավետության բարձրացման և նոր փողոցների լուսավորության արդիականացման համար:

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակ Հայաստանում

diana.harutunyan@undp.org  

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ մարզեր, ք․ Երևան, ինչպես նաև տասնյակից ավել այլ քաղաքներ (համայնքներ)


Ֆինանսավորում՝

Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, համայնքապետարաններ