Գայանե Աթոյան

Հետազոտությունների բաժնի ղեկավար,Դասախոս, Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության փորձագետ

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է ագրարային ոլորտում առաջադրել այլընտրանքային լուծումներ կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման վերաբերյալ։ Այդ նպատակներին հասնելու համար մշակվել է «Շրջանաձև տնտեսություն» խորագիրը կրող ձեռնարկ, որը լուսաբանում է տնտեսության նոր մոդելի մանրամասները, ներկայացնում ներկա տնտեսության թերությունները և առաջարկում դրանց շտկումը։ Առաջարկվող լուծումները թույլ կտան կրճատել Հայաստանում կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները: Ձեռնարկը մշակելիս կիրառվել են ինտերակտիվ մեթոդներ և իրականացվել են ձեռնարկից ճիշտ օգտվելու վերաբերյալ դասընթացներ։ Ձեռնարկն ընդգրկված է նաև ՀԱԱՀ-ի Կայուն Գյուղատնտեսություն Մագիստրական ծրագրում՝ որպես ուսուցման պարտադիր մաս և ներկայացվում է «Գիտելիքահենք Տնտեսություն» առարկայի շրջանակներում, որը ևս կարևորում է կլիմայական ազդեցության կանխմանն ուղղված կիրառելի գիտական և գործառնական մոտեցումները։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հայաստանի Ազգային ագրարային համալսարան

gayane.atoyan@gmail.com

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, ք․Երևան, 

Համագործակցություն՝ 

Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան, «Կանաչ Արահետ» ՀԿ, Ավստրիական Զարգացման Գործակալություն, ԵՄ EU4Youth, CENN