Առաջադրող՝ Երևանի քաղաքապետարան

Գայանե Ներսիսյան


Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ

Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում կանաչ լուծումներ 

2020 – շարունակական

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել հողի և օդի աղտոտվածության մակարդակը, բարելավել ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և միկրոկլիմայական պայմանները, ավելացնել կանաչ տարածքները՝ նպաստելով ջերմաստիճանի նվազեցմանը: Քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներում ծաղկող, պատնեշային թփապատման միջոցառումը բնահեն լուծում է, որի արդյունքում տրանսպորտի կողմից արտանետվող մթնոլորտային աղտոտիչները, ձայնային աղմուկը, թրթռումները և այլն կլանվում են պատնեշային և էկոլոգիապես կայուն ծառաթփատեսակների կողմից՝ մեղմելով դրանց բացասական ազդեցությունը և ստեղծելով բարենպաստ միկրոկլիմա: Ծառաթփատեսակների շարքում ընդգրկված են նաև այգիներում, պուրակներում տնկվող մշտադալար տեսակներ, ինչպես նաև բնահեն լավագույն լուծում հանդիսացող այլընտրանքային կանաչապատման տարր հանդիսացող մագլցող տեսակներ, որոնցով հնարավոր է կանաչապատել լանջային տարածքները, շենքերի ֆասադները և տանիքները:

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Երևանի քաղաքապետարան

gayane.nersisyan@yerevan.am  

Ծրագրի իրականացման վայր՝

Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներ


Ֆինանսավորում՝

Երևանի քաղաքապետարան