Առաջադրող՝ Վերելք ՀԿ 

Գոհար Զուրաբյան


«Վերելք» ՀԿ փոխնախագահԷներգաարդյունավետ վառարանների ներդրումը՝ Տավուշի մարզի անտառային տարածքների պահպանման համար  

11/2017-08/2018 

Ծրագրի նկարագրություն

«Էներգաարդյունավետ վառարանների ներդրումը՝ Տավուշի մարզի անտառային տարածքների պահպանման համար» ծրագրի հիմնական նպատակն է վառարանների նախագծման, արտադրության կազմակերպման և տարածաշրջանի համայնքներում  վառարանի ներդրման միջոցով էապես՝ մինչև 30%-ով, կրճատել վառելափայտի օգտագործման նպատակով անտառների վրա մարդածին բացասական ազդեցությունը: Ծրագրի գործողությունները ներառել են` վառելափայտով աշխատող Էներգաարդյունավետ վառարանի 3  մոդելների նախագծում,  փորձնական 3 վառարանների պատրաստման կազմակերպում և արդյունքների համեմատական վերլուծություն տարածաշրջանում շահագործվող «Բուրժույկա» տիպի վառարանների ջերմատվության՝  օգտակար գործողության գործակցի (ՕԳԳ) հետ: Մշակվել են «Տավուշ  80»  վառարան անվամբ մոդելի տեխնիկական և աշխատանքային նախագծերը, կազմակերպվել է արտադրությունը և իրականացվել է վառարանի արդյունավետության վերաբերյալ հանրային իրազեկում (ներառյալ 1000 տպաքանակով  բուկլետ օրացույցի  տպագրություն և տարածում թիրախ համայնքներում), օգտագործման առաջին 2 տարիների ընթացքում մոնիտորինգի կազմակերպում: 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

«Վերելք» ՀԿ

zurabyan36@mail.ru

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Տավուշի  մարզ, ք. Նոյեմբերյան, 

ՀՀ Լոռու մարզ

Համագործակցություն՝ 

ՄԱԿ ԳԷՀ ՓԴԾ, ԳՄՀԸ