Առաջադրող՝ Արարատ քաղաքի Պարույր Սևակի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոց

Գոհարիկ Մարտիրոսյան


Արարատ քաղաքի Պարույր Սևակի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի

ուսուցիչ

Օզոնը մեր կյանքում

05/2021- 06/2021

«Կլիմայական խնդիրների լուսաբանում» անվանակարգում կիսաեզրափակչի մասնակից

Ծրագրի նկարագրություն

Գործողության նպատակն է մեծացնել աշակերտների իրազեկվածությունն օզոնային շերտի կարևորության մասին և ձևավորել պատասխանատու վարքագիծ շրջակա միջավայրի հանդեպ: Ուսումնասիրությունների միջոցով աշակերտները պարզել են օզոնային խոռոչների առաջացման պատճառները և ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության վրա: Հանգելով նրան, որ պատճառը մարդկանց ցածր իրազեկվածությունն է, մշակել են քայլաշար, ըստ որի մշակվել է հարցաթերթ՝ պարզելու օզոնային շերտի, կլիմայի փոփոխության և դրա հետևանքների մասին մարդկանց տեղեկացվածությունը: Աշակերտները հարցազրույցների միջոցով ծանոթացել են օզոնային շերտի մասին մարդկանց գիտելիքներին և ներկայացրել ճիշտ տեղեկատվություն այդ մասին։ Աշակերտների ուժերով նկարահանվել են փոքրիկ անիմացիոն աշխատանքներ, մշակվել է  իրազեկման սցենար, ստեղծվել է սահիկաշար, որը լուսաբանում է մարդու թողած ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝


Արարատ քաղաքի Պարույր Սևակի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոց

ara8@mail.ru

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք․Արարատ


Ֆինանսավորում՝ 

Արարատ քաղաքի Պարույր Սևակի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոց