Առաջադրող՝ Հայ-ռուսական համալսարան

Լիանա Ասոյան

«ԲԼԵՋԱՆ» բնապահպանական, սոցիալական, բիզնեսի աջակցության  ՀԿ նախագահ

Քաղաքային կանաչ լուսավորություն

2015 – 2018

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է սահմանել տնտեսական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական և ներդրումային երկարաժամկետ միջոցառումներ, որոնք կապահովեն Գավառ համայնքում էներգաարդյունավետության բարձր մակարդակ՝ նպաստելով էներգառեսուրսների սպառման ու ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը, էլելտրաէներգիայի վրա ծախսվող համայնքային ֆինանսական միջոցների տնտեսմանը: Ծրագրի շրջանակներում ձեռք են բերվել էներգաարդյունավետ և էներգախնայող լամպեր։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

info@blejanngo.orgԾրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ համայնք

Համագործակցություն՝ 

Գավառի համայնքապետարան, GIF, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, EU4Energy