Առաջադրող՝ «Շրջակա միջավայր և առողջություն» ՀԿ

Լիանա Մարգարյան

«Շրջակա միջավայր և առողջություն» ՀԿ նախագահ, ծրագրերի ղեկավար 

Երիտասարդների կարողությունների զարգացում համայնքներում  

12/2019 -մինչ այժմ 

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է կրթական խաղերի, վիկտորինաների միջոցով բարձրացնել կլիմայի փոփոխության  վերաբերյալ երիտասարդության իրազեկվածությունը, վեբինարների/սեմինարների միջոցով փոխանցել կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության վերաբերյալ հմտություններ, նորարար լուծումների վերաբերյալ գաղափարներ, ինչպես նաև խրախուսել երիտասարդների մասնակցությունն այս գլոբալ բնապահպանական խնդրի լուծման գործում։ Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են երիտասարդության համար էկոլոգիական կրթության ոչ ֆորմալ խաղեր, մասնավորապես ԷկոՇուտՀասիկ-Կլիմա խաղը, կազմակերպվել են վեբինարների,սեմինարների, քննարկումներ և մրցումներ, ինչպես նաև դպրոցականներին, ուսանողներին և ուսուցիչներին ներկայացվել են գիտական նորարար գաղափարներ և լուծումներ ներակացում, ստեղծվել է էկո-խաղահրապարակ։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի գործողությունները նպաստում են համայնքներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության վերաբերյալ երիտասարդների իրազեկվածության բարձրացմանը, մասնակցությանը միջոցառումների իրականացման գործում, նորարար լուծումների ինտեգրմանը, ինչպես նաև երիտասարդների դերի բարձրացմանը համայնքում որոշումների կայացման ժամանակ։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

«Շրջակա միջավայր և առողջություն» ՀԿ

liana_margaryan@yahoo.com

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, ք․Երևան, Վայոց Ձորի մարզ, գ․ Արտաբույնք

Համագործակցություն՝ 

ՀՀ ԿԳՄՍ, Երևան Իմփաքթ Հաբ, Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանություն, այլ