Առաջադրող՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ուշիի Նիկոլ Աղբալյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Լիլիթ Հարությունյան 


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ուշիի Նիկոլ Աղբալյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն

Խելացի գյուղատնտեսություն

05/2020–08/2021

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել ջերմոցային տնտեսություն՝ էկոլոգիապես մաքուր մրգեր և բանջարեղեն աճեցնելու համար, ստացված բերքն օգտագործել դպրոցում սննդի ապահովման համար և, միաժամանակ հնարավորություն տալ դպրոցականներին կենսաբանության դասընթացի շրջանակում ուսումնասիրել հողագործությունը և ներգրավվել ջերմոցի շահագործման աշխատանքներին։ Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է տարածքի գնահատում, դպրոցի տարածքի հողաշերտի փխրեցում, սևահողի լիցք, մրգատու ծառերի տնկում, պտուղ բանջարեղենի տնկում, աշակերտների ներգրավվում հողագործության մեջ, էկոլոգիապես մաքուր պտուղ բանջարեղենի ստացում և օգտագործում դպրոցի համար։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Նիկոլ Աղբալյանի անվան միջնակարգ դպրոց

ushi@schools.am 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ,  Արագածոտնի մարզ, գ․ Ուշի


Համագործակցություն՝ 

Դպրոցի անձնակազմ, աշակերտներ