Առաջադրող՝ Վանաձորի համայնքապետարան

Լիլյա Դավթյան


Վանաձորի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրերի արտաքին կապերի և ՏՏ բաժնի պետ

Կայուն զարգացումը 

Վանաձորում 


2017 - մինչ այժմ

Ծրագրի նկարագրություն

Քաղաքի կայուն զարգացման նպատակով Վանաձոր համայնքը անդամակցել է ԵՄ «Քաղաքապետերի դաշնագիր Արևելք» ծրագրին և մշակել Կայուն էներգետիկ զարգացման ծրագիրը, Վանաձոր քաղաքի շրջակա միջավայրի գործողությունների ծրագիրը, միացել է նաև ԵՄ «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրին, քաղաքում իրականացնում է նաև ծրագիր՝ ուղղված օդի աղտոտվածության նվազեցմանը։ Քաղաքը վերցրել է հանձնառություն կրժատելու CO2 արտանետումները մինչև 30%, ավելացնելու կանաչ տարածքները, պահպանելու շրջակա միջավայրը, գետերի հուներն աղտոտվածությունից, ինչպես նաև խրախուսելու աղբի տեսակավորումը։ Նախատեսվում է ձեռք բերել 5 էլեկտրոավտոբուս՝ իրենց տոմսավավերացման համակարգով, 300 աղբարկղ պլաստիկի և խառը աղբի համար, ինչպես նաև պլաստիկի վերամշակման հոսքագիծ։ Նախատեսվում է նաև անցկացնել մի շարք ուսուցողական արաշավներ, կազմակերպել «կանաչ» տրանսպորտի շաբաթ, աղբի տեսակավորմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ։ Ծրագրերի իրականացման վերջնական արդյունքում Վանաձորը կդառնա «կանաչ» քաղաք, կունենա կրթված հասարակություն, տեսակավորված ու վերամշակված աղբ և մաքուր մթնոլորտ։ 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Վանաձորի համայնքապետարան

lilyaddv@gmail.com  

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր


Համագործակցություն՝ 

ԵՄ