Առաջադրող՝ «Աջակցություն կանանց և երեխաներին» ՀԿ

Մանուշ Հովնանյան


«Աջակցություն կանանց և երեխաներին» ՀԿ նախագահ, ծրագրի հեղինակ և ղեկավար

Խելացի տուն, 

խելացի համայնք 

2019

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության և իրավական գիտակցության մակարդակի բարձրացմանը՝ ձևավորելով էներգախնայողությանը  համապատասխանող մշակույթ։ Ծրագրի շրրջանակներում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները՝ 

Արդյունքում՝ կազմակերպվել են քարոզարշավներ 18 գյուղական և 5 քաղաքային դպրոցներում և 2 քոլեջներում՝ կինոդիտուման և քննարկման տարբերակով, կամզկաերպվել են մրցույթներ 23 դպրոցներում՝ շարադրությունների, նկարների, էլեկտրականության սպառման անդորրագրերի միջոցով , եղել են պարային ֆլեշմոբեր, տրամադրվել են տեղեկատվական բուկլետներ և մրցանակներ։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

«Աջակցություն կանանց և երեխաներին» ՀԿ

manushhovnanyan@gmail.com 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք․ Իջևան, ք․ Դիլիջան


Համագործակցություն՝ 

Եվրոպական Միություն, ԱՍԲԱ հիմնադրամ