Առաջադրող՝ «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ

Մարի Չաքրյան


«Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ նախագահ, Ծրագրի ղեկավար

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Լոռու, Շիրակի և Կոտայքի թիրախային բնակավայրերի տնային տնտեսությունների, հատկապես կանանց և երիտասարդների իրազեկվածության մակարդակը էներգիայի օգտագործման, առօրյա կյանքում էներգախնայողության, ինչպես նաև վառելափայտի և գոմաղբի սպառման և արոտավայրերի արժեքի այլընտրանքների, գյուղական բնակչության էներգաարդյունավետության, անվտանգության բարձրացման և բնական ռեսուրսների վրա ճնշումը նվազեցնելու վերաբերյալ: Ստեղծվել են տեղեկատվական նյութեր, թեմատիկ ինֆոգրաֆիկներ, բառարան, հայերեն Վիքիպեդիայում ստեղծվել են թեմատիկ հոդվածներ, ինչպես նաև կրթական նյութեր՝ մասնավորապես երիտասարդներին իրազակելու/կրթելու համար ստեղծվել է սեղանի էկոկրթական «Էներգապոլիա» խաղը: 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

 «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ

chakryanmari@gmail.com 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Լոռու, Շիրակի, Կոտայքի մարզեր (30 բնակավայր), ք․ Երևան

Համագործակցություն՝ 

Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն (ԳՄՀԸ-GIZ)