Առաջադրող՝ ԴՎ Ինվեստ ՍՊԸ (Էկո Ստեպ Կանաչ էներգիայի լուծումներ)

Մարիամ Կաչաչյան Մեյրոյան


ԴՎ Ինվեստ ՍՊԸ hամահիմնադիր, կոմերցիոն բաժնի ղեկավար

Էկո ստեպ կանաչ 

էներգիայի լուծումներ


Ծրագրի նկարագրություն

Գործունեության նպատակն է զարգացնել այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտը Հայաստանում՝ հասարակությանն իրազեկման,  ՖՎ համակարգերի տեղադրման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման միջոցով, որը լուծում է տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական խնդիրներ, մասնավորապես՝

Աշխատանքը ենթադրում է թիմի հավաքագրում, համագործակցություն ֆինանսավորող կառույցների հետ, իրազեկում ՖՎ համակարգերի մասին, ինժեներական թիմի հավաքագրում, ՖՎ համակարգերի կառուցում։ Իրականացվում են նաև իրազեկման աշխատանքներ և հմտությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացներ։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝


ԴՎ Ինվեստ ՍՊԸ 

info@ecostep.am  

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ մարզեր, ք․ Երևան

Համագործակցություն՝ 

ՀՀ բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ՎԶԵԲ