Առաջադրող՝ Երևանի պետական համալսարան

Մարինե Առաքելյան


ԵՊՀ-ի կենդաբանական Ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ

Կենդանիների վտանգված տեսակների վրա ԿՓ բացասական ազդեցության մեղմում և վտանգավոր ինվազիվ տեսակների ներթափանցման կանխարգելում  

02/2020 -12/2023

Ծրագրի նկարագրություն

Կենսաբազմազանության կորուստը կանխատեսելու և կլիմայի փոփոխության հետևանքները մեղմացնող միջոցառումներ պլանավորելու համար Հայաստանում անհրաժեշտ է իրականացնել անհետացող կենդանիների և վտանգավոր ինվազիվ տեսակների բազմաբնույթ և լայնածավալ գնահատման ժամանակակից հետազոտություններ, ինչպես նաև մասնագետների պատրաստում: Ծրագիրը ներառում կլիմայի փոփոխությունից  կախված անողնաշարավոր (փափկամարմիններ, սարդեր, թեփուկաթևավորներ) և ողնաշարավորների (ձկներ, երկկենցաղներ, սողուններ, կաթնասունների) կենդանիների համար տարածման և գենետիկական տվյալների բազայի ստեղծում և մոդելային վտանգված և ինվազիվ տեսակների տարածման շեղումների կանխատեսում կլիմայի փոփոխության տարբեր սցենարների հիման վրա։ Կենդանիների գենետիկական բազամազանության և տարածվացության Էլեկտրոնային տվյալների բազայի ստեղծումը և կենսաբանական գործընթացների մոդելավորումը նպաստելոու են կենդանիների մասին տարաբնույթ տեղեկատվության հավաքին, ինչն իր հերթին կհանգեցնի էկոհամակարգերի մասին ավելի ամբողջական պատկերի ստեղծմանը:

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

ԵՊՀ-ի կենդաբանական Ֆակուլտետ

arakelyanmarine@ysu.am 

Ծրագրի իրականացման վայր՝ 

Հայաստանի Հանրապետություն


Համագործակցություն՝ 

APPEAR Preparatory Funding, 

«Caucasus Barcode of Life»ծրագիր