Մարինե Ոսկանյան 


«Էկոմենեջմենթ» ՀԿ-ի համահիմնադիր,

Շրջակա միջավայրի խորհրդատու

«Կլիմայի և տնտեսական այլ ոլորտների միջև կապը» իրազեկման արշավ 

2019 - 2021

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագիրը նպատակ է ունեցել համագործակցել երիտասարդության հետ կլիմայի փոփոխությանն ուղղված արդյունավետ լուծումներ տալու, ինչպես նաև նոր գաղափարներ առաջ քաշելու համար։ Ծրագրի սկզբնական փուլում իրականացվել են իրազեկման արշավներ, ուսուցողաճանաչողական ծրագրեր, մտագրոհներ, որոնց արդյունքում լավագույն գաղափարներն առանձնացվել են՝ հետագայում դրանց ներդրման համար։ Յուրաքանչյուր այցի ժամանակ դասընթացի վարման կամ մտագրոհի հանդիպման վարման յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվել՝ գիտելիքի պաշարի, բնակավայրերի սահմանամերձ գոտում տեղակայման, սոցիալապես խոցելի խմբերի, ինչպես նաև կանանց և աղջիկների ներգրավման ուղղությամբ։ 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

«Էկոմենեջմենթ» ՀԿ

marinecolog@yahoo.com 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզեր, ք․ Երևան

Համագործակցություն՝ 

Ռազմավարական Զարգացման Գործակոլություն, Ավստրիական Զարգացման գործակալություն, Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն