Առաջադրող՝ Վանաձորի թիվ 21 հիմնական դպրոց

Նելլի Ստեփանյան

Վանաձորի թիվ 21 հիմնական դպրոցի քիմիայի, կենսաբանության ուսուցիչ

Լիլիթ Հարությունյան

Վանաձորի թիվ 21 հիմնական դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ

Կանաչ տանիք 

2021 – շարունակական

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել կանաչ տանիք՝ որպես կանաչ տարածքների ընդլայնման այլընտարնքային տարբերակ, նպաստելով կլիմայի գլոբալ տաքացման և անապատացման դեմ պայքարի պրոցեսներին։ Կանաչ տանիք նախագիծը նպաստում է մի շարք խնդիրների լուծմանը՝ Լոռու մարզում անապատացման կանխմանը, դպրոցականների համար բարենպաստ պայմանների, էկոլոգիապես մաքուր մթերքի ստեղծմանը և նրանց առողջության պահպանմանը, բնական ռեսուրսների ճիշտ օգտագործմանը, կանաչ զանգվածի պահպանմանն ու ընդլայնմանը։ Ծրագիրն օրինակ է ծառայում հետագայում նմանատիպ ավելի մեծ տարածքների ստեղծման համար։ Նպաստում է դպրոցականների էկոկրթության և էկոդաստիարակության մակարդակի բարձրացմանը, ինժեներական մտքի ձևավորմանը և այլն։ 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝


Վանաձորի թիվ 21 հիմնական դպրոց

nelli.stepanyan19@mail.ru

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր


Համագործակցությամբ

Դպրոց, Օսըմ բնություն Հայաստան նախաձեռնություն, անհատների կողմից տրամադրված նվիրատվություն