Առաջադրող՝ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջի և Կալավանի միջնակարգ դպրոցներ

Սիլվա Գրիգորյան

ֆիզիկայի ուսուցիչ

Նելլի Ստեփանյան

ուսուցիչ

Տաք դպրոց

06/2021

Ծրագրի նկարագրություն

«Տաք դպրոց» ծրագրի շնորհիվ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջի և Կալավանի միջնակարգ դպրոցներում թղթի, փայտի և ծղոտի մնացորդների վերաօգտագործմամբ պատրաստվել է այլընտրանքային վառելիք՝ բրիկետներ։ Բրիկետներն արտադրվել են դպրոցներում՝ անձնակազմի և աշակերտների մասնակցությամբ, զարգացնելով համապատասխան հմտությունները և լուսաբանելով տեխնոլոգիայի առավելությունները։ Բրիկետների արտադրման համար օգտագործվել է փայտի թեփ, օգտագործված ստվարաթուղթ, թղթի թափոններ, ծղոտ։ Ծրագիրը իրականացնելիս հաշվի է առնվել գյուղերի բարձր լեռնային դիրքը և ջեռուցման առկա խնդիրները, ինչպես նաև իրենց մոտ առկա բրիկետի արտադրության համար անհարժեշտ բաղադրիչները։ Աշակերտների շրջանում իրականացվել են հեռավար դասընթացներ դպրոցներում։ Արդյունքում՝ դպրոցը լուծել է ջեռուցման խնդիրն առանց ֆինանսական ծախսերի, նպաստելով դպրոցականների կրթության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, նրանց առողջության և բնական էկոհամակարգերի պահպանմանը։

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝


sgrigoryan74@mail.ru

nelli.stepanyan19@mail.ru

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,

գ․ Անտառամեջ, գ․ Կալավան


Համագործակցություն՝ 

Օսըմ Նեյչր Հայաստան