Առաջադրող՝ Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց

Սուսաննա Սիմոնյան


Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց,

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի

Լուսավոր դպրոց

12/2020-10/2021

Ծրագրի նկարագրություն

«Լուսավոր դպրոց» նախագիծն առաջարկվել և իրականացվել է «Կանաչ հմտություններ երիտասարդների համար» ծրագրի շրջանակում, որի նպատակն է դպրոցում բարձրացնել իրազեկվածությունը՝ ուղղված կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանն ու ադապտացմանը, սովորողներին մասնակից դարձնել դպրոցի էներգաօգտագործման գնահատմանը և էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներին։ Ֆիզիկայի ուսուցիչի ղեկավարությամբ ձևավորված «կանաչ» ջոկատի կողմից առաջարկվեց «Լուսավոր դպրոց» նախագիծը և արդյուքնում կառուցվեց 10կՎտ դրվածքային հզորությամբ ֆոտովոլտային կայան, որը տարեկան կարտադրի 16 000 կՎտԺ էլեկտրաէներգիա՝ տարեկան կտրվածքով խնայելով 768000 ՀՀ դրամ։ Գումարը կուղղվի դպրոցի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված այլ միջոցառումներին, օրինակ՝ LED լամպերի ձեռքբերմանը: Դպրոցի աշակերտների անիմիջական մասնակցությամբ իրականացվեցին արևային կայանի տեղադրման աշխատանքները, այդպիսով աշակերտները ձեռք բերեցին գործնական հմտություններ և իրազեկվեցին «կանաչ» տեխնոլոգիաների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական օգուտների մասին:

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝


Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց

simonyan.susanna@inbox.ru 

Ծրագրի իրականացման վայր՝

ՀՀ, Շիրակի մարզ,  ք. Գյումրի


Համագործակցություն՝ 

ՄԱԶԾ-ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր, «Կանայք կլիմայում և էներգետիկայում» ՀԿ, Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ