Առաջադրող՝ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ

Զարուհի Ղարագյոզյան

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ, Ծրագրերի և գնումների խմբի ղեկավար

Նորարական լուծումներով Էներգախնայողթյան ծրագիր հանրային օբյեկտներում  

2012-2017 

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում և բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ցանցերում էներգասպառման արդյունավետությունը: Ծրագրում ներդրվել է նորարարական  զուտ բերված արժեքի (ԶԲԱ) վրա հիմնված գնումների մեթոդը: էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման հայտերը գնահատվել են ԶԲԱ-ի հիման վրա նվազագույն գնի փոխարեն: Իրականացած էներգախնայող միջոցառումների շարքում են արտաքին պատուհանների և դռների փոխարինումը, տանիքների և արտաքին պատերի ջերմամեկուսացումը,  արդիական ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և օդի լավորակման համակարգերի տեղակայումը, արհեստական լուսավորության արդիականացումը, ջերմային պոմպի, արևային ջրատաքացման և ֆոտովոլտային համակարգերի տեղակայումը: Ծրագրի շահառուների հետ կնքվել են էներգետիկ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրեր, որի արդյունքում կատարվում է ներդրված գումարի վերադարձ և  ձևավորվում է շրջանառու ֆոնդ: Վերջինս հնարավորություն է տալիս շարունակել էներգախնայողության միջոցառումներ իրականացնել այլ հանրային օբյեկտներում: 

Կլիմայական 

ազդեցություն

Գենդերային

 բաղադրիչ

Մասշտաբայնություն,

կրկնօրինակելիություն

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ

zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am  

Ծրագրի իրականացման վայր՝

Հայաստան


Համագործակցություն՝ 

Համաշխարհային բանկ,

Կայունության և զարգացման եվրասիական հիմնադրամ